Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > S³owacja > S³owacja po³udniowa > pensjonat no. 1S-022

AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš S³owacja po³udniowa

Dolná 1190/43, Štúrovo dzielnica Nové Zámky Nitranský kraj GPS 47°47'54.17"N 18°42'48.66"E map
AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Mój wybór pokaz 43 Zdjêcia

„Rodinný penzión AB Turist - Štúrovo - termálne kúpalisko Vadaš.“

Pensjonat pojemnoœæ: 32 osób

 • 9 sypialni: 7x 4, 2x 2
 • £azienka: 9
 • Toaleta: 9
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: TAK - dozwolone, Tylko po umowie
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, angielski

Mieszkanie S³owacja po³udniowa

AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. Penzión sa nachádza v bezprostrednej blízkosti termálneho kúpaliska a centra mesta, v tichej ulièke bez premávky. Pohodlnou prechádzkou za pä minút dosiahnete všetko, èo poèas dovolenky potrebova môžete (poštu, obchody, kino, kaviarne, kostol, reštaurácie, pivárne). Parkovanie je možné bezplatne v ohradenom dvore penziónu. Poèet našich izieb je 7, každá izba je vybavená vlastným umývadlom, sprchou a toaletou. Spoloèná kuchyòa je vybavená sporákom, chladnièkami, mraznièkou a mikrovlnnou rúrou. AUTOMAT NA KÁVU V OBJEKTE !!! Okrem toho máme k dispozícií 2 rodinné apartmány so samostatnými vchodmi, kúpe¾òami, WC a vlastnou kuchyòou. V penzióne je možnos pripojenia na internet zdarma cez WIFI. Konferenèná miestnos na mieste. Dvor vytvorený pre deti, hojdaèky, pieskovisko, futbalové brány.... Kúpelné mesto Štúrovo je v letných mesiacoch vyh¾adávané tisíckami rekreantov, vyh¾adávajúcich oddych, zábavu a vodné športy. Termálne kúpalisko Vadaš: Rozloha: 36 ha, Denná kapacita: až 10 000 osôb, Vybavenie: 6 bazénov, krytá plaváreò, tenisové kurty, jazero (2 ha), bufety, tobogan, detské ihriská. Pamätihodnosti okolia: Ostrihom – mesto s jedineènou históriou a tomu zodpovedajucim kultúrnym zázemím. Biòa – obec obzvl᚝ významná z h¾adiska historického a archeologického. Štúrovo sa nachádza v juhovýchodnom cípe ¾avobrežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipe¾skej sprašovej tabule. Patrí do najteplejšej oblasti Slovenska v ktorej Dunaj, Hron a Ipe¾, Kováèovské kopce s mediteránnou flórou a šíre roviny podmieòujú jeho jedineèný prírodný, hospodársky a turistický charakter.

AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš
AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš. AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš

Cennik mieszkanie AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Przez ca³y rok Osoba / doba 12 Eur 1 1

Informacje dodatkowe Deti do 3 rokov zadarmo. Z¾ava pre deti do 12 rokov 15 %. Z¾ava pre väèši skupiny 15 %. Obsadenie izby jedou osobou cena 20 €.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Op³ata klimatyczna / osoba / dzieñ 1 Eur nad 18 rokov

Wyposa¿enie i opcje obiektu AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš

Pokoje obejmuj¹:9 sypialni: 7x 4, 2x 2
Toaleta:9
³azienki:9
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, angielski
Pieœciæ:TAK - dozwolone, Tylko po umowie (Malé zviera je povolené ubytova.)
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, ³ó¿eczko dla dziecka, krzese³ko dla dziecka, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, lodówka, mikrofala, telewizja
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, ogród, piaskownica, plac zabaw dla dzieci, trawnik, ognisko, grill, obiekt ogrodzony
Ogrzewania budynku:centralne ogrzewanie, ogrzewanie gazowe
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (1000 m), zatrzymania poci¹gu (2000 m), sklep (100 m), restauracja (200 m), k¹pielowy (400 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, si³ownia, basen kryty, basen w domu, aqua park, thermal park, wêdkarstwo

podzia³ budynku

 • Štvorlôžkové izby

  • 5x manželská poste¾ + 2x poste¾

 • Dvojlôžkové izby

  • 2x 2x poste¾

 • Štvorlôžkové apartmány

  • 2x 2 jednolôžkové postele a 1 manželská poste¾

AB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály VadašAB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš

Ocena AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Chaty Beze - ubytování Štúrovo - termály VadašChaty Beze - ubytování Štúrovo - termály Vadaš

Silvestr je obsazený

1S-027

maks. 58 osób

Chaty Beze - ubytování Štúrovo - termály Vadaš

Pri Vadaši 2525, Štúrovo map 0.5 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 58 osób
 • 14x
 • 14x
 • 14x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Domki Beze - zakwaterowanie Štúrovo - k¹pieliska termalne Vadaš.“

Chata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo

9.61 ocen

1S-014

maks. 55 osób

Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo

Pri Vadaši 2, Štúrovo map 0.8 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 55 osób
 • 16x
 • 8x
 • 10x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek RoJa - zakwaterowanie z k¹pieliskiem termalnym Vadaš - Štúrovo.“

Chata Adrianna - Ubytovanie Štúrovo - VadašChata Adrianna - Ubytovanie Štúrovo - Vadaš

Silvestr je obsazený

1S-019

maks. 24 osób

Chata Adrianna - Ubytovanie Štúrovo - Vadaš

Kasárenská 3174, Štúrovo map 1 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 6x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata ADRIANNA v areáli termálneho kúpaliska Vadaš v meste Štúrovo.“

Chata Ch¾aba - Strawberry cottage - ŠtúrovoChata Ch¾aba - Strawberry cottage - Štúrovo

1S-001

maks. 9 osób

Chata Ch¾aba - Strawberry cottage - Štúrovo

Ch¾aba 259, Ch¾aba map 8.7 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 4x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata len 13 km od termálneho kúpaliska Štúrovo - Podunajská nížina“

Apartmány Maják - Patince - termální koupalištìApartmány Maják - Patince - termální koupalištì

1S-024

maks. 38 osób

Apartmány Maják - Patince - termální koupalištì

Patince 421, Patince map 30.8 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 38 osób
 • 8x
 • 8x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmány Maják s bazénem pøímo u termální koupalištì Patince.“

Chata Biele dráhy - Ladzany, Štiavnické vrchyChata Biele dráhy - Ladzany, Štiavnické vrchy

1S-005

maks. 20 osób

Chata Biele dráhy - Ladzany, Štiavnické vrchy

Ladzany 237, Ladzany map 54.3 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 5x
 • 3x
 • 3x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Luxusná Chata Biele dráhy - vírivka, sauna, bazén - Ladzany.“

Chata Pod lipami - Sebechleby - Stará HoraChata Pod lipami - Sebechleby - Stará Hora

1S-006

maks. 24 osób

Chata Pod lipami - Sebechleby - Stará Hora

Sebechleby 1019, Sebechleby map 55.8 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 8x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Pod lipami - Sebechleby - Stará Hora - bazén, sauna a vírivka.“

Villa Lagúna - Ve¾ký Meder - ubytovanie wellnessVilla Lagúna - Ve¾ký Meder - ubytovanie wellness

1S-013

maks. 18 osób

Villa Lagúna - Ve¾ký Meder - ubytovanie wellness

Slneèná 3813/1, Ve¾ký Meder map 71 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 6x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Villa Lagúna - Ve¾ký Meder, ubytovanie 150m od Termálneho kúpaliska.“

Apartmán Nóra - Dunajská Streda - ThermalparkApartmán Nóra - Dunajská Streda - Thermalpark

1S-015

maks. 13 osób

Apartmán Nóra - Dunajská Streda - Thermalpark

Dunajská Streda 60 map 84.6 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 4x
 • 4x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmán Nóra ved¾a Termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede.“

Wellness penzión Maxim - Bojnice - kúpeleWellness penzión Maxim - Bojnice - kúpele

2S-029

maks. 62 osób

Wellness penzión Maxim - Bojnice - kúpele

Rekreaèná 1485, Bojnice map 110.4 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 62 osób
 • 23x
 • 22x
 • 24x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Wellness penzión Maxim - Bojnický zámok, zoo a Bojnické kúpele.“

Chata Jimbo - priehrada Nitrianske RudnoChata Jimbo - priehrada Nitrianske Rudno

2S-030

maks. 8 osób

Chata Jimbo - priehrada Nitrianske Rudno

Priehrada 101, Nitrianske Rudno map 113.8 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Jimbo (kúpacia kaïa) - priehrada Nitrianske Rudno - Bojnice.“

Penzión Smolenice - Malé Karpaty - TrnavaPenzión Smolenice - Malé Karpaty - Trnava

2S-022

maks. 18 osób

Penzión Smolenice - Malé Karpaty - Trnava

Obrancov mieru 210/43, Smolenice map 123.2 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 7x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Pensjonat Smolenice - zakwaterowanie z basenem Ma³e Karpaty.“

Rekreaèní dùm - Vila Valèa - Malá FatraRekreaèní dùm - Vila Valèa - Malá Fatra

Silvestr je obsazený

3S-008

maks. 10 osób

Rekreaèní dùm - Vila Valèa - Malá Fatra

Valèa 174, Valèa map 133.7 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 4x
 • 3x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowa willa - Wellness - kryty basen i sauna w cenie“

Prázdninový dom Bôrka - ubytování FaèkovPrázdninový dom Bôrka - ubytování Faèkov

2S-035

maks. 8 osób

Prázdninový dom Bôrka - ubytování Faèkov

Faèkov 163, Faèkov map 135.1 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Dom wakacyjny Bôrka - zakwaterowanie z saun¹ Faèkov - Ma³a Fatra.“

Ubytovanie v súkromí Samuel - Stará MyjavaUbytovanie v súkromí Samuel - Stará Myjava

2S-016

maks. 23 osób

Ubytovanie v súkromí Samuel - Stará Myjava

Stará Myjava 292, Stará Myjava map 137.4 km odleg³oœæ od AB Turist Penzión - Štúrovo - termály Vadaš Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 23 osób
 • 5x
 • 4x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Nowo odremontowany dom w lesie z puli - Stara Myjava.“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...