Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Czechy Po³udniowe > domek no. 2C-090

Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Czechy Po³udniowe

Slupeèná 252, Lipno nad Vltavou dzielnica Èeský Krumlov Jihoèeský kraj GPS 48.6501683N 14.2220331E map
Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Mój wybór pokaz 37 Zdjêcia

„Luxusní apartmány s vlastním zastøešeným bazénem a saunou - Lipno.“

Domek pojemnoœæ: 18 osób

 • 8 sypialni: 1x 4, 7x 2
 • £azienka: 5
 • Toaleta: 5
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: NE - niedozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki

Mieszkanie Czechy Po³udniowe

Luxusní apartmány s vlastním wellness - Lipno nad Vltavou - Apartmány Green Stone. V každém apartmánu si dopøejete odpoèinek ve svém vlastním venkovním krytém bazénu nebo vnitøní saunì. Jeden apartmán má navíc vnìjší víøivou vanu a krb. V každém roèním období mùžete pøijít a užívat si teplo domova v jednom ze tøí našich luxusních Apartmánù Green Stone. Kapacita ubytování je celkem až 18 osob. K dispozici jsou tyto apartmány: Apartmán A4 - apartmán pro 4 osoby se dvìma ložnicemi, v každé manželská postel. Apartmán A6 - apartmán pro 4 až 6 osob se tøemi ložnicemi - dvì jsou klasické s manželskou postelí + mezonetové spaní s manželskou postelí. Apartmán A8 - apartmán pro 8 osob se tøemi ložnicemi - v jedné manželská postel, další ložnice jsou souèást mezonetového spaní, kde v jedné oddìlené èásti je manželská postel a ve druhé jsou dvì manželské postele. Témìø jako v ráji na zemi se mùžete cítit i díky vybavení našich apartmánù. V každém si pøíjemné chvíle užijete v obývací místnosti s LCD televizorem s DVD pøehrávaèem a sezením (druhá televize je v jedné ložnici). V A8 je navíc krb. Rádi vaøíte? Potom naplno využijete kuchyò s americkou lednicí (obsahuje výrobník ledu a filtr pitné vody), el. troubou, keramickou varnou deskou, myèkou nádobí, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, kapslovým kávovarem, toustovaèem a sezením. V každém apartmánu je také koupelna se sprchovým koutem, saunou a toaletou. A6 a A8 mají ještì navíc jednu koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. Bìžnì se u nás mùžete pøipojit k naší bezplatné WiFi internetové síti. Perfektní odpoèinek si mùžete dopøát i na vyhrazené èásti zahrady, která náleží k jednotlivým apartmánùm. K dispozici je také terasa s posezením a pøenosným grilem. A8 má na terase vnìjší víøivku. Jsme baby friendly - a to i díky bohatì vybavenému dìtskému høišti, možnosti zapùjèení cestovní dìtské postýlky, jídelní židle a noèníku. U nás si odložíte Vaše sportovní potøeby v lyžárnì i úschovnì kol. Parkování vozidel je na parkovišti u objektu - vždy dvì auta k jednomu apartmánu. Tìšíme se na Vaše klidné pobyty na Lipnì. A èím si mùžete udìlat radost ve volném èase? Urèitì cyklistikou, pìší turistikou po okolí nebo i bruslením. Pobavit se na tobogánech mùžete v Aquaworldu Lipno, na suchu zas v Active parku, Lanovém parku i na Bobové dráze Lipno. Podívat se na svìt shora dá z vrchu Stezky korunami stromù. Trošku dál od nás je Hrad Rožmberk i Mini ZOO Èerná v Pošumaví. Vodní sporty a lov ryb dobøe padnou na Lipenské pøehradì. V zimì se zase dá využít k bruslení. Lyžování je možné v místním Ski areálu Lipno i Skiparku Frymburk.

Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno
Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Cennik mieszkanie Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI Apartament / tydzieñ 30 900 Kè 0 0 Apartmán A4 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon LETNI Apartament / tydzieñ 35 900 Kè 0 0 Apartmán A6 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon LETNI Apartament / tydzieñ 40 900 Kè 0 0 Apartmán A8 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon ZIMOWY Apartament / tydzieñ 21 900 Kè 0 0 Apartmán A4 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon ZIMOWY Apartament / tydzieñ 25 900 Kè 0 0 Apartmán A6 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon ZIMOWY Apartament / tydzieñ 30 900 Kè 0 0 Apartmán A8 (pobyt nedìle - nedìle)
Poza sezonem Apartament / weekend 9 400 Kè 0 0 Apartmán A4 (pobyt ètvrtek - nedìle)
Poza sezonem Apartament / weekend 11 400 Kè 0 0 Apartmán A6 (pobyt ètvrtek - nedìle)
Poza sezonem Apartament / weekend 13 900 Kè 0 0 Apartmán A8 (pobyt ètvrtek - nedìle)
SYLWESTROWA Apartament / tydzieñ 26 900 Kè 0 0 Apartmán A4
SYLWESTROWA Apartament / tydzieñ 31 900 Kè 0 0 Apartmán A6
SYLWESTROWA Apartament / tydzieñ 39 900 Kè 0 0 Apartmán A8

Informacje dodatkowe Cena zahrnuje: ložní prádlo, ruèníky, parkování, WiFi internet, dìtská postýlka, sauna, rekreaèní poplatek, tablety do myèky (2 ks na den / apartmán), tekuté mýdlo v dávkovaèích, závìreèný úklid, spotøeba el. energie a vody, kapsle Delta Cafés do kávovaru (2 kapsle / den / dospìlá osoba), kvalitní anglický èaj zn. Birchal (1 èaj / den / osoba), k týdenním pobytùm navíc uvítací lahev Prosecca.

W³asny cennik do pobrania: Ceník ubytování.pdf

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie

Wyposa¿enie i opcje obiektu Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Pokoje obejmuj¹:8 sypialni: 1x 4, 7x 2
Toaleta:5
³azienki:5
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki
Pieœciæ:NE - niedozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:³ó¿eczko dla dziecka, krzese³ko dla dziecka, kominek, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, zmywarka, ekspres do kawy, opiekacz, wellness, sauna, infra, wir, telewizja
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, ogród, basen odkryty, plac zabaw dla dzieci, trawnik, grill, przechowalnia rowerów / nart, obiekt ogrodzony
Ogrzewania budynku:ogrzewanie elektryczne
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (250 m), zatrzymania poci¹gu (1000 m), sklep (250 m), restauracja (250 m), k¹pielowy (1000 m), wyci¹g narciarski (700 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, basen w domu, aqua park, grzybobranie, skutery, skating (lato inline), skating (lód - zimne), park linowy, wêdkarstwo, narciarstwo, krêgle

podzia³ budynku

 • 1x Apartmán A4 (Apartmán s 2 ložnicemi)

  • 2x ložnice s dvoulùžkem

 • 1x Apartmán A6 (Mezonetový apartmán)

  • 3x ložnice s dvoulùžkem

 • 1x Apartmán A8 (Mezonetový apartmán)

  • ložnice 1

  • ložnice 2

  • ložnice 3

Apartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Ocena Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Apartmány Lipno - Rezidence Club CanadaApartmány Lipno - Rezidence Club Canada

2C-082

maks. 39 osób

Apartmány Lipno - Rezidence Club Canada

Lipno nad Vltavou 25 map 1.3 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 39 osób
 • 5x
 • 5x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmány LIPNO pro zimní i letní rekreaci - wellness centrum.“

Vila Lipno - Frymburk - chalupa s bazénemVila Lipno - Frymburk - chalupa s bazénem

Silvestr je obsazený

2C-032

maks. 9 osób

Vila Lipno - Frymburk - chalupa s bazénem

Frymburk 293, Frymburk map 4.5 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„LIPNO wakacje willa z basenem - Frymburk, Czeski Krumlov.“

Vila Frymburk - ubytování Lipno s bazénemVila Frymburk - ubytování Lipno s bazénem

9.71 ocen

2C-005

maks. 12 osób

Vila Frymburk - ubytování Lipno s bazénem

Frymburk 266, Frymburk map 4.6 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Moderní rekreaèní vila s bazénem na bøehu vodní nádrže Lipno“

Apartmány Relax u Lipna - ubytování FrymburkApartmány Relax u Lipna - ubytování Frymburk

2C-103

maks. 17 osób

Apartmány Relax u Lipna - ubytování Frymburk

Frymburk 140, Frymburk map 4.7 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 17 osób
 • 8x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Ètyøi apartmány Relax u Lipna - ubytování Frymburk.“

Wellness Resort Paseèná - Lipno, Pøední VýtoòWellness Resort Paseèná - Lipno, Pøední Výtoò

102 ocen

2C-046

maks. 20 osób

Wellness Resort Paseèná - Lipno, Pøední Výtoò

Paseèná 116, Pøední Výtoò map 9.5 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 6x
 • 3x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Wellness Resort Paseèná - Lipno: bazén, finská sauna a víøivka!“

Chalupa s bazénem saunou víøivkou SlavkovChalupa s bazénem saunou víøivkou Slavkov

9.85 ocen

Silvestr je obsazený

2C-014

maks. 9 osób

Chalupa s bazénem saunou víøivkou Slavkov

Slavkov 20, Slavkov map 12.4 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 3x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Rok domek okr¹g³y podgrzewany basen kryty“

Chalupa Èerná - Èerná v Pošumaví - LipnoChalupa Èerná - Èerná v Pošumaví - Lipno

Silvestr je obsazený

2C-022

maks. 18 osób

Chalupa Èerná - Èerná v Pošumaví - Lipno

Èerná v Pošumaví 194 map 12.9 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 6x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek z basenem idealny dla rodzin z dzieæmi - Lipno“

Ubytko ve Mlýnì - Kladenské Rovné - È. KrumlovUbytko ve Mlýnì - Kladenské Rovné - È. Krumlov

2C-036

maks. 18 osób

Ubytko ve Mlýnì - Kladenské Rovné - È. Krumlov

Kladenské Rovné 1, Èeský Krumlov map 15.7 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 6x
 • 5x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Ubytování ve Mlýnì - Kladenské Rovné - Èeský Krumlov.“

Apartmány Kladenské Rovné - Èeský KrumlovApartmány Kladenské Rovné - Èeský Krumlov

2C-016

maks. 8 osób

Apartmány Kladenské Rovné - Èeský Krumlov

Kladenské Rovné 19, Èeský Krumlov map 16 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmány Kladenské Rovné - nedaleko Èeský Krumlov a nádrž Lipno“

Vinický dvùr_wellness - Kaplice_Èeský KrumlovVinický dvùr_wellness - Kaplice_Èeský Krumlov

3C-061

maks. 27 osób

Vinický dvùr_wellness - Kaplice_Èeský Krumlov

Výnìzda 3, Kaplice map 17.8 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 27 osób
 • 9x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Klidné ubytování - stylová apartmá i pokoje- cykloturistika- wellness“

Apartmány Schimmer - Pernek - Horní PlanáApartmány Schimmer - Pernek - Horní Planá

2C-048

maks. 10 osób

Apartmány Schimmer - Pernek - Horní Planá

Pernek 9, Horní Planá map 22.5 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 3x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmány Schimmer - ubytování Pernek - Horní Planá - Lipno.“

Chalupa Høeben - Netøebice - Èeský KrumlovChalupa Høeben - Netøebice - Èeský Krumlov

2C-105

maks. 6 osób

Chalupa Høeben - Netøebice - Èeský Krumlov

Høeben 9, Netøebice map 24.5 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Høeben - Netøebice - pøedhùøí Šumavy - Èeský Krumlov.“

Wellness Chata Sýkorka u Èeského KrumlovaWellness Chata Sýkorka u Èeského Krumlova

9.92 ocen

Silvestr je obsazený

2C-033

maks. 9 osób

Wellness Chata Sýkorka u Èeského Krumlova

Møíè 138, Køemže map 28.8 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 4x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Wellness chata s vnitøním bazénem/víøivou vanou a infrasaunou.“

Chata Vydra se saunou - Køemže, Jižní ÈechyChata Vydra se saunou - Køemže, Jižní Èechy

9.71 ocen

2C-015

maks. 9 osób

Chata Vydra se saunou - Køemže, Jižní Èechy

Møíè 137, Køemže map 28.8 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 4x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Vydra se saunou u vlastního rybníka - Køemže, Již. Èechy“

Apartmán Vyhlídka_Kamenný Újezd, È. KrumlovApartmán Vyhlídka_Kamenný Újezd, È. Krumlov

2C-117

maks. 8 osób

Apartmán Vyhlídka_Kamenný Újezd, È. Krumlov

Na Vyhlídce 578, Kamenný Újezd map 31.9 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmán Vyhlídka - Kamenný Újezd - Zlatá Koruna - Èeský Krumlov.“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...