Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Czechy Po³udniowe > domek no. 2C-090

Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Czechy Po³udniowe

Slupeèná 252, Lipno nad Vltavou dzielnica Èeský Krumlov Jihoèeský kraj GPS 48.6501683N 14.2220331E map
Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Mój wybór pokaz 41 Zdjêcia

„Luxusní apartmány s vlastním zastøešeným bazénem a saunou - Lipno.“

Domek pojemnoœæ: 18 osób

 • 8 sypialni: 1x 4, 7x 2
 • £azienka: 5
 • Toaleta: 5
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: NE - niedozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki

Mieszkanie Czechy Po³udniowe

Luxusní apartmány s vlastním wellness - Lipno nad Vltavou - Apartmány Green Stone. V každém apartmánu si dopøejete odpoèinek ve svém vlastním venkovním krytém bazénu nebo vnitøní saunì. Jeden apartmán má navíc vnìjší víøivou vanu a krb. V každém roèním období mùžete pøijít a užívat si teplo domova v jednom ze tøí našich luxusních Apartmánù Green Stone. Kapacita ubytování je celkem až 18 osob. K dispozici jsou tyto apartmány: Apartmán A4 - apartmán pro 4 osoby se dvìma ložnicemi, v každé manželská postel. Apartmán A6 - apartmán pro 4 až 6 osob se tøemi ložnicemi - dvì jsou klasické s manželskou postelí + mezonetové spaní s manželskou postelí. Apartmán A8 - apartmán pro 8 osob se tøemi ložnicemi - v jedné manželská postel, další ložnice jsou souèást mezonetového spaní, kde v jedné oddìlené èásti je manželská postel a ve druhé jsou dvì manželské postele. Témìø jako v ráji na zemi se mùžete cítit i díky vybavení našich apartmánù. V každém si pøíjemné chvíle užijete v obývací místnosti s LCD televizorem s DVD pøehrávaèem a sezením (druhá televize je v jedné ložnici). V A8 je navíc krb. Rádi vaøíte? Potom naplno využijete kuchyò s americkou lednicí (obsahuje výrobník ledu a filtr pitné vody), el. troubou, keramickou varnou deskou, myèkou nádobí, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, kapslovým kávovarem, toustovaèem a sezením. V každém apartmánu je také koupelna se sprchovým koutem, saunou a toaletou. A6 a A8 mají ještì navíc jednu koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. Bìžnì se u nás mùžete pøipojit k naší bezplatné WiFi internetové síti. Perfektní odpoèinek si mùžete dopøát i na vyhrazené èásti zahrady, která náleží k jednotlivým apartmánùm. K dispozici je také terasa s posezením a pøenosným grilem. A8 má na terase vnìjší víøivku. Jsme baby friendly - a to i díky bohatì vybavenému dìtskému høišti, možnosti zapùjèení cestovní dìtské postýlky, jídelní židle a noèníku. U nás si odložíte Vaše sportovní potøeby v lyžárnì i úschovnì kol. Parkování vozidel je na parkovišti u objektu - vždy dvì auta k jednomu apartmánu. Tìšíme se na Vaše klidné pobyty na Lipnì. A èím si mùžete udìlat radost ve volném èase? Urèitì cyklistikou, pìší turistikou po okolí nebo i bruslením. Pobavit se na tobogánech mùžete v Aquaworldu Lipno, na suchu zas v Active parku, Lanovém parku i na Bobové dráze Lipno. Podívat se na svìt shora dá z vrchu Stezky korunami stromù. Trošku dál od nás je Hrad Rožmberk i Mini ZOO Èerná v Pošumaví. Vodní sporty a lov ryb dobøe padnou na Lipenské pøehradì. V zimì se zase dá využít k bruslení. Lyžování je možné v místním Ski areálu Lipno i Skiparku Frymburk.

Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno
Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno. Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Cennik mieszkanie Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI Apartament / tydzieñ 30 900 Kè 0 0 Apartmán A4 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon LETNI Apartament / tydzieñ 35 900 Kè 0 0 Apartmán A6 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon LETNI Apartament / tydzieñ 40 900 Kè 0 0 Apartmán A8 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon ZIMOWY Apartament / tydzieñ 21 900 Kè 0 0 Apartmán A4 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon ZIMOWY Apartament / tydzieñ 25 900 Kè 0 0 Apartmán A6 (pobyt nedìle - nedìle)
Sezon ZIMOWY Apartament / tydzieñ 30 900 Kè 0 0 Apartmán A8 (pobyt nedìle - nedìle)
Poza sezonem Apartament / weekend 9 400 Kè 0 0 Apartmán A4 (pobyt ètvrtek - nedìle)
Poza sezonem Apartament / weekend 11 400 Kè 0 0 Apartmán A6 (pobyt ètvrtek - nedìle)
Poza sezonem Apartament / weekend 13 900 Kè 0 0 Apartmán A8 (pobyt ètvrtek - nedìle)
SYLWESTROWA Apartament / tydzieñ 26 900 Kè 0 0 Apartmán A4
SYLWESTROWA Apartament / tydzieñ 31 900 Kè 0 0 Apartmán A6
SYLWESTROWA Apartament / tydzieñ 39 900 Kè 0 0 Apartmán A8

Informacje dodatkowe Cena zahrnuje: ložní prádlo, ruèníky, parkování, WiFi internet, dìtská postýlka, sauna, rekreaèní poplatek, tablety do myèky (2 ks na den / apartmán), tekuté mýdlo v dávkovaèích, závìreèný úklid, spotøeba el. energie a vody, kapsle Delta Cafés do kávovaru (2 kapsle / den / dospìlá osoba), kvalitní anglický èaj zn. Birchal (1 èaj / den / osoba), k týdenním pobytùm navíc uvítací lahev Prosecca.

W³asny cennik do pobrania: Ceník ubytování.pdf

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie

Wyposa¿enie i opcje obiektu Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Pokoje obejmuj¹:8 sypialni: 1x 4, 7x 2
Toaleta:5
³azienki:5
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki
Pieœciæ:NE - niedozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:³ó¿eczko dla dziecka, krzese³ko dla dziecka, kominek, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, zmywarka, ekspres do kawy, opiekacz, wellness, sauna, infra, wir, telewizja
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, ogród, basen odkryty, plac zabaw dla dzieci, trawnik, grill, przechowalnia rowerów / nart, obiekt ogrodzony
Ogrzewania budynku:ogrzewanie elektryczne
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (250 m), zatrzymania poci¹gu (1000 m), sklep (250 m), restauracja (250 m), k¹pielowy (1000 m), wyci¹g narciarski (700 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, basen w domu, aqua park, grzybobranie, skutery, skating (lato inline), skating (lód - zimne), park linowy, wêdkarstwo, narciarstwo, krêgle

podzia³ budynku

 • 1x Apartmán A4 (Apartmán s 2 ložnicemi)

  • 2x ložnice s dvoulùžkem

 • 1x Apartmán A6 (Mezonetový apartmán)

  • 3x ložnice s dvoulùžkem

 • 1x Apartmán A8 (Mezonetový apartmán)

  • ložnice 1

  • ložnice 2

  • ložnice 3

Apartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness LipnoApartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Ocena Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 10.0
 • Czystoœæ 10.0
 • Akcesoria 10.0
 • Personel 10.0
 • Us³uga 10.0
 • Atrakcje w pobli¿u 10.0
 • Cena / Wartoœæ 10.0

10.0

IloϾ opinii: 1

29. záøí 2020
Jana

Rodzina z ma³ymi dzieæmi
Czas pobytu: 24.09. - 28.09.2020

10

Super luxusní ubytování.

Chalupa Slupeèná - Lipno n. Vltavou - KramolínChalupa Slupeèná - Lipno n. Vltavou - Kramolín

2C-249

maks. 8 osób

Chalupa Slupeèná - Lipno n. Vltavou - Kramolín

Slupeèná ev.è. 85, Lipno nad Vltavou map 0.3 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa u jezera Lipno - Bobová dráha a Stezka korunami stromù.“

Chata Lipenka - Slupeèná - Lipno nad VltavouChata Lipenka - Slupeèná - Lipno nad Vltavou

102 ocen

2C-223

maks. 10 osób

Chata Lipenka - Slupeèná - Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou ev. è. 80 map 0.3 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Lipenka - S³upeèná - zakwaterowanie w pobli¿u zbiornika wodnego Lipno.“

Apartmány Lipno - Rezidence Club CanadaApartmány Lipno - Rezidence Club Canada

2C-082

maks. 39 osób

Apartmány Lipno - Rezidence Club Canada

Lipno nad Vltavou 25 map 1.3 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 39 osób
 • 5x
 • 5x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmány LIPNO pro zimní i letní rekreaci - wellness centrum.“

Stylová chaloupka Lipno - Louèovice - DvoreènáStylová chaloupka Lipno - Louèovice - Dvoreèná

2C-275

maks. 7 osób

Stylová chaloupka Lipno - Louèovice - Dvoreèná

Louèovice 9, Louèovice map 2.2 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 7 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Stylová chaloupka Lipno - wellness - pøehrada - Lipno nad Vltavou“

Wellness chalupa Dvoreèná - Lipno nad VltavouWellness chalupa Dvoreèná - Lipno nad Vltavou

Silvestr je obsazený

2C-255

maks. 17 osób

Wellness chalupa Dvoreèná - Lipno nad Vltavou

Dvoreèná bez è.p., Louèovice map 2.3 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 17 osób
 • 6x
 • 3x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wellness chalupa Dvoreèná - bazén, sauna a víøivka - Lipno.“

Chalupa Louèovice - Lipno nad Vltavou - LipnoChalupa Louèovice - Lipno nad Vltavou - Lipno

2C-143

maks. 14 osób

Chalupa Louèovice - Lipno nad Vltavou - Lipno

Louèovice 116, Louèovice map 2.6 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 14 osób
 • 5x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa Louèovice - bazén a pohoda u lesa - vodní nádrž Lipno.“

Vila Lipno - Frymburk - chalupa s bazénemVila Lipno - Frymburk - chalupa s bazénem

Silvestr je obsazený

2C-032

maks. 9 osób

Vila Lipno - Frymburk - chalupa s bazénem

Frymburk 293, Frymburk map 4.5 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„LIPNO wakacje willa z basenem - Frymburk, Czeski Krumlov.“

Vila Frymburk - ubytování Lipno s bazénemVila Frymburk - ubytování Lipno s bazénem

9.71 ocen

2C-005

maks. 12 osób

Vila Frymburk - ubytování Lipno s bazénem

Frymburk 266, Frymburk map 4.6 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Moderní rekreaèní vila s bazénem na bøehu vodní nádrže Lipno“

Apartmány Relax u Lipna - ubytování FrymburkApartmány Relax u Lipna - ubytování Frymburk

2C-103

maks. 13 osób

Apartmány Relax u Lipna - ubytování Frymburk

Frymburk 391, Frymburk map 4.8 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 6x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Tøi apartmány Relax u Lipna - ubytování Frymburk.“

Dvì Zátoky - Kováøov - Frymburk - LipnoDvì Zátoky - Kováøov - Frymburk - Lipno

2C-147

maks. 28 osób

Dvì Zátoky - Kováøov - Frymburk - Lipno

Kováøov 48, Kováøov map 8.4 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 28 osób
 • 12x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmány Dvì Zátoky - Vaše nádherná dovolená s výhledem na Lipno.“

Wellness Resort Paseèná - Lipno, Pøední VýtoòWellness Resort Paseèná - Lipno, Pøední Výtoò

102 ocen

Silvestr je obsazený

2C-046

maks. 17 osób

Wellness Resort Paseèná - Lipno, Pøední Výtoò

Paseèná 116, Pøední Výtoò map 9.5 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 17 osób
 • 5x
 • 3x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Wellness Resort Paseèná - Lipno: bazén, finská sauna a víøivka!“

Chalupa Lipno - Plánièka - Èerná v PošumavíChalupa Lipno - Plánièka - Èerná v Pošumaví

103 ocen

2C-210

maks. 8 osób

Chalupa Lipno - Plánièka - Èerná v Pošumaví

Plánièka 2, Èerná v Pošumaví map 10 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek z basenem i du¿ym ogrodem - Plánièka - Lipno“

Chalupa Slavkov - vnitøní bazén - Èeský KrumlovChalupa Slavkov - vnitøní bazén - Èeský Krumlov

9.85 ocen

Silvestr je obsazený

2C-014

maks. 9 osób

Chalupa Slavkov - vnitøní bazén - Èeský Krumlov

Slavkov 20, Slavkov map 12.4 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 3x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Rok domek okr¹g³y podgrzewany basen kryty“

Chalupa Èerná - Èerná v Pošumaví - LipnoChalupa Èerná - Èerná v Pošumaví - Lipno

2C-022

maks. 18 osób

Chalupa Èerná - Èerná v Pošumaví - Lipno

Èerná v Pošumaví 194 map 12.9 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 6x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek z basenem idealny dla rodzin z dzieæmi - Lipno“

DOM Mokrá - Dále od mìsta - Èerná v PošumavíDOM Mokrá - Dále od mìsta - Èerná v Pošumaví

101 ocen

2C-261

maks. 14 osób

DOM Mokrá - Dále od mìsta - Èerná v Pošumaví

Mokrá ev.è. 298, Èerná v Pošumaví map 13.7 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 14 osób
 • 6x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Stylová chalupa DOM (Dále Od Mìsta) se saunou - Lipno - jižní Èechy“

Skiareál Lipno - Lipenské zážitky

2CZ-005

Vìk:

Skiareál Lipno - Lipenské zážitky

Lipno nad Vltavou 87 map 0.7 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór

• • •

Stezka korunami stromù Lipno

2CZ-037

Vìk:

Stezka korunami stromù Lipno

Lipno nad Vltavou bez è.p. map 0.7 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Lipno plavba na lodi - Lipno nad Vltavou

2CZ-003

Vìk:

Lipno plavba na lodi - Lipno nad Vltavou

Slupeèná 310, Lipno nad Vltavou map 1 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Akvárium - Svìt pod hladinou - Frymburk

3CZ-030

Vìk:

Akvárium - Svìt pod hladinou - Frymburk

Frymburk 140, Frymburk map 4.7 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór

TIP na výlet - Státní hrad Rožmberk

2CZ-013

Vìk:

TIP na výlet - Státní hrad Rožmberk

Rožmberk nad Vltavou map 10.5 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór

• • •

Hrad a zámek Èeský Krumlov - UNESCO

2CZ-021

Vìk:

Hrad a zámek Èeský Krumlov - UNESCO

Zámek 59, Èeský Krumlov map 19.3 km odleg³oœæ od Apartmány Green Stone Lipno - wellness Lipno Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Píïák, Svìt na netu

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...