Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > S³owacja > Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia > domek no. 4S-001

Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia

Jezersko 104, Jezersko dzielnica Kežmarok Prešovský kraj GPS 49°18'13.6"N 20°21'9.74"E map
Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Mój wybór pokaz 29 Zdjêcia

„Prenájom chalupa Goral Jezersko - apartmánové drevenice so saunou“

Domek pojemnoœæ: 24 osób

 • 12 sypialni: 4x 3, 4x 2, 4x 0+1
 • £azienka: 4
 • Toaleta: 4
 • Internet: NE
 • Pieœciæ: Tylko po umowie
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, angielski, niemiecki, polski

Mieszkanie Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia

Prenájom chalupa Goral Jezersko - apartmány. Drevenica v obci Jezersko - 4 zrubové apartmány. Chalupy Goral sa nachádza v zamagurskej obci Jezersko pod hrebeòom Spišskej Magury. V každej chalupy je ubytovanie v dvoch samostatných apartmánoch. U každého apartmánu je vybavený jedálenským stolom, plne zariadenou kuchyòou (sklokeramická varná doska, elektrická rúra, chladnièka, mikrovlnka a rýchlovarná kanvica). Kúrenie v chladných dòoch je zabezpeèené krbom, plynovým ústredným a podlahovým kúrením. V každom apartmáne je 5 lôžok, možnos 1 prístelky a kúpe¾òa so sprchovacím kútom a wc. U chalúp posedenie s ohniskom a grilom, možnos parkovania priamo pri objekte. V chalupe k dispozícii sauna s východom na terasu nad jazierkom. Chalupa je vhodným východiskom na výlety za poznávaním historických pamiatok Zamaguria a Spiša (Èervený kláštor, hrad Niedzica, Kežmarok), na splav Dunajca v Pieninách, do Vysokých Tatier a na termálne kúpaliská Vyšné Ružbachy, Vrbov a AquaCity Poprad. Chalupa ponúka možnos nenároèných prechádzok po lese, zber lesných plodov, návštevu Jezerského jazera, peších túr po Spišskej Magure a cyklistických vychádzok po okolí. Prenájom chalupa Goral - 4 zrubové apartmány.

Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí
Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí. Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí

Cennik mieszkanie Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI Apartament / noc 55 Eur 2 0 apartmán do 5 osob
Sezon LETNI Dodatkowe ³ó¿ko / noc 5 Eur 2 0
Sezon ZIMOWY Apartament / noc 65 Eur 2 0 apartmán do 5 osob
Sezon ZIMOWY Dodatkowe ³ó¿ko / noc 5 Eur 2 0
SYLWESTROWA Apartament / noc 100 Eur 5 0 apartmán do 5 osob

Informacje dodatkowe Pøi obsazení apartmánu menším poètem osob cena dohodou

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Op³ata klimatyczna / osoba / dzieñ 0,35 Eur
Depozytu 100 Eur

Rabaty

Opis rabaty Data od Data do
20 až 30%-tné z¾avy na skipasy v stredisku Ski Bachledova
Pre 4 a viacdòový pobyt poskytujeme 2 hodiny sauny GRÁTIS

Wyposa¿enie i opcje obiektu Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí

Pokoje obejmuj¹:12 sypialni: 4x 3, 4x 2, 4x 0+1
Toaleta:4
³azienki:4
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, angielski, niemiecki, polski
Pieœciæ:Tylko po umowie
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:kominek, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, lodówka, mikrofala, ³azienka z WC, ³azienka z prysznicem, sauna, telewizja, SAT
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, zadaszony siedzenia, ogród, plac zabaw dla dzieci, trawnik, ognisko, czêœciowo ogrodzony obiekt
Ogrzewania budynku:piec / kominek, na paliwo sta³e, centralne ogrzewanie, ogrzewanie pod³ogowe, ogrzewanie gazowe
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (1000 m), zatrzymania poci¹gu (21000 m), sklep (200 m), restauracja (5000 m), las (300 m), k¹pielowy (10000 m), wyci¹g narciarski (3000 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, wellness, grzybobranie, park dla dzieci, narciarstwo

podzia³ budynku

 • Chalupa 1 - apartmán 1

  • Pøízemí - plnì vybavená kuchynì, obývací pokoj s 1 pøistýlkou, koupelna se sprchovým koutem a WC

  • Patro - 3 lùžková ložnice

  • Patro - 2-lùžková ložnice

 • Chalupa 1 - apartmán 2

  • Pøízemí - plnì vybavená kuchynì, obývací pokoj s 1 pøistýlkou, koupelna se sprchovým koutem a WC

  • Patro - 3 lùžková ložnice

  • Patro - 2-lùžková ložnice

 • Chalupa 2 - apartmán 1

  • Pøízemí - plnì vybavená kuchynì, obývací pokoj s 1 pøistýlkou, koupelna se sprchovým koutem a WC

  • Patro - 3 lùžková ložnice

  • Patro - 2-lùžková ložnice

 • Chalupa 2 - apartmán 2

  • Pøízemí - plnì vybavená kuchynì, obývací pokoj s 1 pøistýlkou, koupelna se sprchovým koutem a WC

  • Patro - 3 lùžková ložnice

  • Patro - 2-lùžková ložnice

Chalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí

Ocena Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Chata Júlia - Vyšné Ružbachy - SlovenskoChata Júlia - Vyšné Ružbachy - Slovensko

4S-004

maks. 20 osób

Chata Júlia - Vyšné Ružbachy - Slovensko

Vyšné Ružbachy 1042, Vyšné Ružbachy map 13.5 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 4x
 • 2x
 • 3x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Júlia - Vyšné Ružbachy, 20 lôžok neïaleko termálneho kúpaliska.“

Penzión & wellness Zet - Vyšné RužbachyPenzión & wellness Zet - Vyšné Ružbachy

4S-003

maks. 28 osób

Penzión & wellness Zet - Vyšné Ružbachy

Vyšné Ružbachy 1042, Vyšné Ružbachy map 15.2 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 28 osób
 • 8x
 • 8x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Pension & wellness Zet - Wy¿ne Ru¿bachy - 4 apartamenty i 4 pokoje.“

Penzión Štrba - Tatranská Štrba - Vysoké TatryPenzión Štrba - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry

4S-017

maks. 36 osób

Penzión Štrba - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry

Horská 1130/31, Tatranská Štrba map 31.5 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 36 osób
 • 12x
 • 12x
 • 12x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzión Štrba - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry - relax (infrasauna).“

Chata Štrbianka - Tatranská Štrba - Vysoké TatryChata Štrbianka - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry

4S-020

maks. 11 osób

Chata Štrbianka - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry

Tatranská Štrba-Vysoké Tatry 21 map 32.3 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 11 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Štrbianka v nádhernom prostredí Vysokých Tatier - Lieskovec.“

Chata pri lipe - Košiarný Briežok - SmižanyChata pri lipe - Košiarný Briežok - Smižany

4S-033

maks. 8 osób

Chata pri lipe - Košiarný Briežok - Smižany

Košiarný Briežok 3407, Smižany map 42.5 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 3x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata pri lipe - Smižany - zakwaterowanie z basenem S³owacki raj.“

Chata Nálepkovo - Spiš - Slovenský ráj - GelnicaChata Nálepkovo - Spiš - Slovenský ráj - Gelnica

4S-029

maks. 14 osób

Chata Nálepkovo - Spiš - Slovenský ráj - Gelnica

Hlavná 266/77, Nálepkovo map 53.5 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 14 osób
 • 4x
 • 1x
 • 2x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Nálepkovo so saunou - Spiš - Slovenský ráj - okres Gelnica.“

Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská MaraPrivát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara

101 ocen

3S-037

maks. 24 osób

Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara

Bobrovec 176, Bobrovec map 56.6 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 6x
 • 4x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara - Aquapark Tatralandia.“

Apartmány Tania - chalupa Závažná PorubaApartmány Tania - chalupa Závažná Poruba

3S-034

maks. 16 osób

Apartmány Tania - chalupa Závažná Poruba

I¾anovská 521, Závažná Poruba map 58.4 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 4x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartamenty Tania - domek Závažná Poruba - zakwaterowanie Liptovská Mara.“

Ubytovanie u Karolíny - Závadka nad HronomUbytovanie u Karolíny - Závadka nad Hronom

3S-015

maks. 8 osób

Ubytovanie u Karolíny - Závadka nad Hronom

Závadka nad Hronom 331/9 map 59.8 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 3x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Stolný tenis, WiFi v objekte, v obci je krytá plaváreò so saunou.“

Penzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- TatralandiaPenzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- Tatralandia

3S-036

maks. 70 osób

Penzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- Tatralandia

Matúškova 120/7, Liptovský Mikulᚠmap 60.1 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 70 osób
 • 17x
 • 17x
 • 17x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Pensjonat Via Mara Liptovsky Mikulas - zakwaterowanie Aquapark Tatralandia.“

Chatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- TatralandiaChatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- Tatralandia

3S-030

maks. 6 osób

Chatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- Tatralandia

Ráztocká 931, Liptovský Mikulᚠmap 60.3 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 1x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata w osiedlu wakacyjnym Wioska wakacyjna Tatralandia.“

Apartmán Tatralandia 336 - Liptovský MikulášApartmán Tatralandia 336 - Liptovský Mikuláš

3S-042

maks. 6 osób

Apartmán Tatralandia 336 - Liptovský Mikuláš

Ráztocká 21, Liptovský Mikulᚠmap 60.9 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartament Aquapark Tatralandia 336 - zakwaterowanie Liptovský Mikuláš.“

Chata Evka - Liptovská Sielnica - LiptovChata Evka - Liptovská Sielnica - Liptov

3S-009

maks. 8 osób

Chata Evka - Liptovská Sielnica - Liptov

Liptovská Sielnica 115 map 63.3 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Evka - Liptovská Sielnica, detský bazen, priehr. Liptovská Mara“

Penzión Daniela - Pavèina Lehota - LiptovPenzión Daniela - Pavèina Lehota - Liptov

3S-016

maks. 39 osób

Penzión Daniela - Pavèina Lehota - Liptov

Pavèina Lehota 13, Pavèina Lehota map 64.6 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 39 osób
 • 9x
 • 10x
 • 11x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzión Daniela - Pavèina Lehota, Liptov, N. Tatry, Demänovska dolina“

Chata TRI ZRUBY - Potok - Bešeòová - LiptovChata TRI ZRUBY - Potok - Bešeòová - Liptov

3S-019

maks. 13 osób

Chata TRI ZRUBY - Potok - Bešeòová - Liptov

Potok 60, Bešeòová map 69 km odleg³oœæ od Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 5x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„TRI ZRUBY - Bešeòová, Liptov - atrakciou je drevená kúpacia kaïa.“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...