Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > S³owacja > S³owacja po³udniowa > obiekt oœrodek no. 1S-014

Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo S³owacja po³udniowa

Pri Vadaši 2, Štúrovo dzielnica Nové Zámky Nitranský kraj GPS 47°48'19.18"N 18°43'0.8"E map
Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Mój wybór pokaz 30 Zdjêcia

„Domek RoJa - zakwaterowanie z k¹pieliskiem termalnym Vadaš - Štúrovo.“

Obiekt oœrodek pojemnoœæ: 55 osób

 • 16 sypialni: 9x 4, 3x 3, 2x 2+1, 2x 2
 • £azienka: 8
 • Toaleta: 10
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: NE - niedozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): TAK
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, polski

Mieszkanie S³owacja po³udniowa

Domek RoJa - Areál Vadaš - zakwaterowanie basen termalny Vadaš - Štúrovo. Vadaš znajduje siê w po³udniowej S³owacji na tak zwanej Nizinie Podunajskiej w Štúrovo. Na terenie kompleksu znajduje siê 8 basenów, aw sezonie nasi goœcie zap³acili 7 biletów. Jedynym basenem bez op³aty za wstêp jest kryty basen, który jest otwarty w sezonie po zamkniêciu basenów. W domku Roja, ka¿dy pokój ma w³asn¹ Ogródek, maj¹ prawo do miejsca postojowego przed domku lub mo¿liwoœæ zarezerwowaæ transport z dworca Štúrovo czat z powrotem i zdolnoœæ do ³¹czenia siê z Internetem za pomoc¹ WiFi, mo¿liwoœæ zatrudniania starszych rowery, korzystaæ z placu zabaw naprzeciwko domku, lub wspólne place zabaw znajduj¹ siê na terenie. Nie Vadas kategoria wynajêcia pokój 4-osobowe pokoje z dostawkami, udogodnienia obejmuj¹ 1x ³ó¿ko piêtrowe, 1x ³ó¿ko ma³¿eñskie, ³azienka z WC, prysznicem i umywalk¹, kuchnia wyposa¿ona w podstawowe naczynia, lodówka, kuchenka - indukcja, czajnik elektryczny, TV i Internet bezprzewodowy, szafa i siedzenia na zewn¹trz. Pokój kategoria B: 2 osobowy pokój na piêtrze obejmuje 1 podwójne ³ó¿ko, toaletê i umywalkê, kuchnia wyposa¿ona w podstawowe naczynia, lodówka, kuchenka, czajnik elektryczny, dostêp do Internetu poprzez WiFi, garderoby, meble ogrodowe, prysznice s¹ o 30 mer od domku. Kategoria pokoju C: 4 pokoje (niektóre dodatkowe ³ó¿ka) obejmuj¹ 1x ³ó¿ko piêtrowe, 1x ³ó¿ko ma³¿eñskie, lodówkê i szafê, wspólne WC dla dwóch pokoi, kuchnia wyposa¿ona w podstawowe naczynia na 2 pokoje z kuchenk¹ i czajnikiem, bezprzewodowy internet i TV siedzenia na zewn¹trz. Kategoria pokoje d, 3 pokoje dwuosobowe obejmuj¹ 1 ³ó¿ko podwójne z poddaszem mieszkalnym, ³azienka z WC, prysznicem i umywalk¹, kuchnia wyposa¿ona w podstawowe naczynia, lodówka, kuchenka - indukcja, czajnik elektryczny, TV i dostêp do Internetu za poœrednictwem WiFi, szafa, siedzenia na zewn¹trz. Jest te¿ domek 02 stycznia osobowy pokój ma 1 fotel rozk³adany do ³ó¿ka, 1x ³ó¿ko ma³¿eñskie, ³azienka z WC, prysznicem i umywalk¹, kuchnia wyposa¿ona w podstawowe naczynia, lodówka, kuchenka - indukcja, czajnik elektryczny, TV i dostêpem do Internetu Wi-Fi, szafa i siedzenia na zewn¹trz. Domek Nela 4 osobowy 1x pokój ³ó¿ko piêtrowe, 1x ³ó¿ko ma³¿eñskie, ³azienka z WC, prysznicem i umywalk¹, kuchnia wyposa¿ona w podstawowe naczynia, lodówka, kuchenka - indukcja, czajnik elektryczny, TV i dostêp do Internetu poprzez WiFi, szafa i siedzenia na zewn¹trz. Piesi i rowerzyœci mog¹ udaæ siê na p³askim terenie regionu Nizina Naddunajska, w kierunku przeciwnym do pó³nocy, to jest mo¿liwe, aby znaleŸæ siê piêkny widok na okolicê w regionie Dunajem Hills. Polecamy odwiedziæ miasto Štúrovo z termalnym aquaparkiem i wêgierskim historycznym miastem Esztergom. W miejscowoœci Ostrihom znajduje siê s³ynna Bazylika œw. Stepan. Po drugiej stronie Dunaju znajduje siê Štúrovo. Oba miasta ³¹cz¹ znany most Marie Valérie, który zosta³ zniszczony w przesz³oœci, wiêc po³¹czenie miêdzy miastami umo¿liwi³o tylko wysy³kê. Dopiero w 2001 r. Jego odnowienie pomog³o sprawiæ, ¿e przejœcia z Wêgier na S³owacjê sta³y siê bardziej efektywne, zarówno w œrodkach transportu, jak i pieszo. Do p³ywania, sportów wodnych, wêdkowania i p³ywania ³ódk¹ poleciæ Dunaju, który jest po Wo³dze, druga najd³u¿sza rzeka Europy. Wynajem domku z basenem na po³udniu S³owacji.

Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo
Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo. Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo

Cennik mieszkanie Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI 30. èerven 25. srpen 4 - ³ó¿ka. Apartament / noc 71 Eur 7 0 Chata 4 lùžka (kategorie A)
Sezon LETNI 30. èerven 25. srpen 2 - ³ó¿ka. Apartament / noc 38 Eur 7 0 Chata 2 lùžka (kategorie B)
Sezon LETNI 30. èerven 25. srpen 4 - ³ó¿ka. Apartament / noc 51 Eur 7 0 Chata 4 lùžka (kategorie C)
Sezon LETNI 30. èerven 25. srpen 3 - ³ó¿ka. Apartament / noc 53 Eur 7 0 Chata Jana 3 lùžka
Poza sezonem Osoba / tydzieñ 105 Eur 7 0 Chata 4 lùžka (kategorie A)
Poza sezonem Osoba / tydzieñ 105 Eur 7 0 Chata 2 lùžka (kategorie B)
Poza sezonem Osoba / tydzieñ 68 Eur 7 0 Chata 4 lùžka (kategorie C)
Poza sezonem Osoba / tydzieñ 110 Eur 7 0 Chata Jana 3 lùžka

Informacje dodatkowe Pobyty kratší než týden jsou možné pouze po dohodì a ceny jsou individuální. Dìti do 3 let jsou ZDARMA, dìti od 3 do 15 let platí pouze 70% bìžné ceny. Detailní ceník všech termínù a všech typù ubytování je ke stažení v odkazu níže.

W³asny cennik do pobrania: Ceník 2018 Chata RoJa.pdf

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie

Obsazenost objektu Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019 13:25:06

 •   Wyraz wolny
 •   Czêœæ zajêta
 •   Zaanga¿owany
 •   Poza / przyjazd
 •   Poza / przyjazd - czêœæ off
 •   Odejœcie / Poza
 •   Czêœæ zajêta - Wyjazd / Poza

Mo¿e 2019

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Czerwiec 2019

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Lipiec 2019

PoÚtStÈtSoNe
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

August 2019

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Wrzesieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

PaŸdziernik 2019

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Listopad 2019

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Grudzieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Styczeñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Luty 2020

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678

March 2020

PoÚtStÈtSoNe
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Kwiecieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Mo¿e 2020

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Czerwiec 2020

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Lipiec 2020

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

August 2020

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wrzesieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

PaŸdziernik 2020

PoÚtStÈtSoNe
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Listopad 2020

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Grudzieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Styczeñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Luty 2021

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567

March 2021

PoÚtStÈtSoNe
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kwiecieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Mo¿e 2021

PoÚtStÈtSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Czerwiec 2021

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Lipiec 2021

PoÚtStÈtSoNe
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

August 2021

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Wrzesieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

PaŸdziernik 2021

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Listopad 2021

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Grudzieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Styczeñ 2022

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Luty 2022

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213

March 2022

PoÚtStÈtSoNe
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Kwiecieñ 2022

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Wyposa¿enie i opcje obiektu Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo

Pokoje obejmuj¹:16 sypialni: 9x 4, 3x 3, 2x 2+1, 2x 2
Toaleta:10
³azienki:8
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, polski
Pieœciæ:NE - niedozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie, œniadanie, obiadokolacja, pe³ne wy¿ywienie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, mikrofala, telewizja, radio, p³yta DVD, gry towarzyskie
Meble - na zewn¹trz:zadaszony siedzenia, basen odkryty, trampolina, piaskownica, plac zabaw dla dzieci, ognisko, grill, esplanades (nieogrodzony facility)
Ogrzewania budynku:ogrzewanie elektryczne
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (500 m), zatrzymania poci¹gu (2000 m), sklep (30 m), restauracja (50 m), las (2000 m), k¹pielowy (200 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, si³ownia, basen kryty, basen w domu, aqua park, thermal park

podzia³ budynku

 • Chata 4 lùžka (kategorie A)

  • 4x 4-lùžková ložnice

 • Chata 2 lùžka (kategorie B)

  • 2x 2-lùžková ložnice

 • Chata 4 lùžka (kategorie C)

  • 3x 4-lùžková ložnice

 • Chata 3 lùžka (kategorie D)

  • 3x 3-lùžková ložnice

 • Chata Jana 3 lùžka

  • 2x 3-lùžková ložnice

 • Chata Nela 4 lùžka

  • 2x 4-lùžková ložnice

Chata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály ŠtúrovoChata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo

Ocena Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 10.0
 • Czystoœæ 10.0
 • Akcesoria 8.0
 • Personel 10.0
 • Us³uga 9.0
 • Atrakcje w pobli¿u 10.0
 • Cena / Wartoœæ 10.0

9.6

IloϾ opinii: 1

13. srpna 2018
Vít Jerglík

Rodzina z ma³ymi dzieæmi
Czas pobytu: 04.08. - 11.08.2018

9.6

Super dovolená, vše bylo v poøádku, jen chat je starší ale jinak krásnì udržovaná a dle mého dostateènì vybavená.Možná jen chybý spoleèenská nístnoust ale to je spíše vlastní názor

Chata Adrianna - Ubytovanie Štúrovo - VadašChata Adrianna - Ubytovanie Štúrovo - Vadaš

Silvestr je obsazený

1S-019

maks. 24 osób

Chata Adrianna - Ubytovanie Štúrovo - Vadaš

Kasárenská 3174, Štúrovo map 0.4 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 6x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata ADRIANNA v areáli termálneho kúpaliska Vadaš v meste Štúrovo.“

Chaty Beze - ubytování Štúrovo - termály VadašChaty Beze - ubytování Štúrovo - termály Vadaš

Silvestr je obsazený

1S-027

maks. 58 osób

Chaty Beze - ubytování Štúrovo - termály Vadaš

Pri Vadaši 2525, Štúrovo map 0.4 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 58 osób
 • 14x
 • 14x
 • 14x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Domki Beze - zakwaterowanie Štúrovo - k¹pieliska termalne Vadaš.“

Chata Ch¾aba - Strawberry cottage - ŠtúrovoChata Ch¾aba - Strawberry cottage - Štúrovo

1S-001

maks. 9 osób

Chata Ch¾aba - Strawberry cottage - Štúrovo

Ch¾aba 259, Ch¾aba map 8.2 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 4x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata len 13 km od termálneho kúpaliska Štúrovo - Podunajská nížina“

Apartmány Maják - Patince - termální koupalištìApartmány Maják - Patince - termální koupalištì

1S-024

maks. 38 osób

Apartmány Maják - Patince - termální koupalištì

Patince 421, Patince map 31.2 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 38 osób
 • 8x
 • 8x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmány Maják s bazénem pøímo u termální koupalištì Patince.“

Chata Biele dráhy - Ladzany, Štiavnické vrchyChata Biele dráhy - Ladzany, Štiavnické vrchy

1S-005

maks. 20 osób

Chata Biele dráhy - Ladzany, Štiavnické vrchy

Ladzany 237, Ladzany map 53.5 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 5x
 • 3x
 • 3x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Luxusná Chata Biele dráhy - vírivka, sauna, bazén - Ladzany.“

Chata Pod lipami - Sebechleby - Stará HoraChata Pod lipami - Sebechleby - Stará Hora

1S-006

maks. 24 osób

Chata Pod lipami - Sebechleby - Stará Hora

Sebechleby 1019, Sebechleby map 55 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 8x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Pod lipami - Sebechleby - Stará Hora - bazén, sauna a vírivka.“

Villa Lagúna - Ve¾ký Meder - ubytovanie wellnessVilla Lagúna - Ve¾ký Meder - ubytovanie wellness

1S-013

maks. 18 osób

Villa Lagúna - Ve¾ký Meder - ubytovanie wellness

Slneèná 3813/1, Ve¾ký Meder map 71.2 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 6x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Villa Lagúna - Ve¾ký Meder, ubytovanie 150m od Termálneho kúpaliska.“

Apartmán Nóra - Dunajská Streda - ThermalparkApartmán Nóra - Dunajská Streda - Thermalpark

1S-015

maks. 13 osób

Apartmán Nóra - Dunajská Streda - Thermalpark

Dunajská Streda 5622/60 map 84.7 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 4x
 • 4x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmán Nóra ved¾a Termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede.“

Wellness penzión Maxim - Bojnice - kúpeleWellness penzión Maxim - Bojnice - kúpele

2S-029

maks. 62 osób

Wellness penzión Maxim - Bojnice - kúpele

Rekreaèná 1485, Bojnice map 109.6 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 62 osób
 • 23x
 • 22x
 • 24x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Wellness penzión Maxim - Bojnický zámok, zoo a Bojnické kúpele.“

Chata Jimbo - priehrada Nitrianske RudnoChata Jimbo - priehrada Nitrianske Rudno

2S-030

maks. 8 osób

Chata Jimbo - priehrada Nitrianske Rudno

Priehrada 101, Nitrianske Rudno map 113.1 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Jimbo (kúpacia kaïa) - priehrada Nitrianske Rudno - Bojnice.“

Penzión Smolenice - Malé Karpaty - TrnavaPenzión Smolenice - Malé Karpaty - Trnava

2S-022

maks. 18 osób

Penzión Smolenice - Malé Karpaty - Trnava

Obrancov mieru 210/43, Smolenice map 122.9 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 7x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Pensjonat Smolenice - zakwaterowanie z basenem Ma³e Karpaty.“

Rekreaèní dùm - Vila Valèa - Malá FatraRekreaèní dùm - Vila Valèa - Malá Fatra

Silvestr je obsazený

3S-008

maks. 10 osób

Rekreaèní dùm - Vila Valèa - Malá Fatra

Valèa 174, Valèa map 133 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 4x
 • 3x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowa willa - Wellness - kryty basen i sauna w cenie“

Prázdninový dom Bôrka - ubytování FaèkovPrázdninový dom Bôrka - ubytování Faèkov

2S-035

maks. 8 osób

Prázdninový dom Bôrka - ubytování Faèkov

Faèkov 163, Faèkov map 134.3 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Dom wakacyjny Bôrka - zakwaterowanie z saun¹ Faèkov - Ma³a Fatra.“

Chata pod javormi - Magurka - Partizánska ¼upèaChata pod javormi - Magurka - Partizánska ¼upèa

3S-052

maks. 10 osób

Chata pod javormi - Magurka - Partizánska ¼upèa

Magurka 15, Partizánska ¼upèa map 136.9 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek pod klonem - Magurka - Partizánska ¼upèa - beczka k¹pielowa.“

Ubytovanie v súkromí Samuel - Stará MyjavaUbytovanie v súkromí Samuel - Stará Myjava

2S-016

maks. 23 osób

Ubytovanie v súkromí Samuel - Stará Myjava

Stará Myjava 292, Stará Myjava map 136.9 km odleg³oœæ od Chata RoJa - Areál Vadaš - termály Štúrovo Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 23 osób
 • 5x
 • 4x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Nowo odremontowany dom w lesie z puli - Stara Myjava.“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...