Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Beskidy > chata no. 3M-036

Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Beskidy

Krásná 274, Krásná dzielnica Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj GPS 49°32'11.95"N 18°29'53.17"E map
Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Mój wybór pokaz 23 Zdjêcia

„Komfortní wellness chata s víøivkou - Visalaje - Krásná, Beskydy.“

Chata pojemnoœæ: 8 osób

 • 2 sypialnie: 2x 4
 • £azienka: 0
 • Toaleta: 0
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: TAK - dozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki

Mieszkanie Beskidy

Pronájem chata Krásná - Visalaje, Beskydy. Pronájem wellness chaty Visalaje, Krásná. Ubytování wellness chata s víøivkou Beskydy, okres Frýdek-Místek. Stylová chata s víøivkou v loveckém stylu v krásné turistické oblasti Visalaje. Ideální je pro 2 - 4 osoby, maximální kapacita je 8 osob a miminko. Romantika, klid, nádherné hvìzdné nebe a krásný výhled na okolní prstenec hor v oblasti Visalaje - to je nejvìtší pøedností této chaty. V chatì je velká vinárna s krbem sloužící jako obývací pokoj, se vstupem do wellness - koupelny a východem pøímo na spodní terasu a do zahrady. Nadstøešení pro kuøáky - nemusíte opustit diskuzi s pøáteli, a pøesto kouøíte venku. 2 samostatné ložnice, v každé dvojlùžko a poschoïová postel, v jedné z nich i døevìná dìtská postýlka s vybavením. Plnì zaøízená kuchyòka a samostatná jídelna v loveckém stylu. K dispozici wellness koupelna s romantickou víøivkou pro 2 - 6 osob a infrasaunou. Sociální zaøízení zahrnuje koupelnu sprchovým koutem, 2 žebøíky na sušení prádla, bidet a WC v koupelnì. Druhé samostatné WC v podlaží, kde jsou ložnice. Ve víøivce je nová profesionální písková filtrace pro køišálovì èisounkou vodu. V plnì vybavené kuchyni je krásný velký rozkládací stùl. Tøi zahradní posezení venku na terasách jsou ideální pro snídani na sluníèku, krásná romantická zahrada s šumìním stromù a bublajícím potùèkem (za uzamykatelnými vrátky) láká ke snídani v trávì. KAŽDÉ LÉTO je pro Vás pøipraven bazén na chatì! Pøímo na jižní stranì zahrady plné sluníèka je nafukovací bazén 3,05 m v prùmìru a 73 cm vysoký. Prioritní vytápìní je krbem ve vinárnì, takže nemusíte od zábavy nikam odbíhat. V krbu se topí buï døevem nebo døevìnými briketami - otop v rámci limitu chaty je ZDARMA. Alternativnì je možno vytápìt i olejovými radiátory, které jsou v každém pokoji - to využijí ti pohodlnìjší, ideální je to na temperaci pøes noc v zimì. Parkování je pro 3 - 4 auta na upraveném zpevnìném parkovišti pøímo u chaty (zatravòovací dlaždice). Celoroèní dojezd autem až k chatì. V zimì je lepší si pro kratièký úsek vzít øetìzy.

Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy
Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy. Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy

Cennik mieszkanie Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI Obiekt / noc 2 485 Kè 3 0 cena do 4 osob
Sezon ZIMOWY Obiekt / noc 1 998 Kè 3 0 cena do 4 osob
Poza sezonem Obiekt / noc 1 998 Kè 3 0 cena do 4 osob
SYLWESTROWA Obiekt / noc 6 115 Kè 4 0 cena do 8 osob
Przez ca³y rok Osoba / doba 225 Kè 3 0 cena pro 5.-8. osobu nad 6 let
Przez ca³y rok Dziecko / noc 90 Kè 3 0 dítì do 6 let jako 5.-8. osoba

Informacje dodatkowe Preferujeme týdenní pobyty, ale min. na 3 noci, u pobytù zahrnujících víkend na 4 noci. Napište si prosím dotaz o pøesnou kalkulaci pobytu.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: W przypadku energii op³aca - wed³ug rzeczywistego zu¿ycia

Typ cena Cena Uwaga cenie
Depozytu 3 000 Kè
Czyszczenie si³ownia / pobyt 500 Kè
Zwierze / noc 150 Kè

Informacje dodatkowe Úhrada plynu dle skuteèné spotøeby.

Obsazenost objektu Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy

Wyposa¿enie i opcje obiektu Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy

Pokoje obejmuj¹:2 sypialnie: 2x 4
Toaleta:0
³azienki:0
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki
Pieœciæ:TAK - dozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, ³ó¿eczko dla dziecka, kominek, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, sauna, wir, telewizja, SAT
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, ogród, basen odkryty, trampolina, piaskownica, plac zabaw dla dzieci, trawnik, ognisko, grill, obiekt ogrodzony
Ogrzewania budynku:piec / kominek, na paliwo sta³e, ogrzewanie gazowe
Odleg³oœci:parking (20 m), przystanek autobusowy (500 m), sklep (500 m), restauracja (500 m), las (50 m), k¹pielowy (3500 m), wyci¹g narciarski (4500 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, basen kryty, aqua park, grzybobranie, tenis, wêdkarstwo, narciarstwo

podzia³ budynku

  • 1.

  • 2.

Pronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - BeskydyPronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy

Ocena Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Horská chata SIHLY - Krásná - VisalajeHorská chata SIHLY - Krásná - Visalaje

3M-015

maks. 12 osób

Horská chata SIHLY - Krásná - Visalaje

Krásná 305, Krásná map 1.4 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata SIHLY se saunou a bazénem - obec Krásná - CHKO Beskydy.“

Chalupa Zlatník - Krásná - BeskydyChalupa Zlatník - Krásná - Beskydy

Silvestr je obsazený

3M-006

maks. 23 osób

Chalupa Zlatník - Krásná - Beskydy

Krásná 557, Krásná map 5 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 23 osób
 • 9x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Stylová chalupa se saunou, bazénem a spoleèenskou místností, Beskydy.“

Chata Felicita - Ostravice - Lysá horaChata Felicita - Ostravice - Lysá hora

Silvestr je obsazený

3M-025

maks. 26 osób

Chata Felicita - Ostravice - Lysá hora

Ostravice 445, Ostravice map 6.8 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 26 osób
 • 7x
 • 9x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Felicita s venkovním bazénem pod Lysou horou - Beskydy“

Chata s víøivkou - Malenovice - BeskydyChata s víøivkou - Malenovice - Beskydy

Silvestr je obsazený

3M-035

maks. 13 osób

Chata s víøivkou - Malenovice - Beskydy

Malenovice 291, Malenovice map 7.9 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 6x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Komfortní wellness chata s víøivkou - Malenovice, Beskydy.“

Chata Za Vodou - Staré Hamry - wellnessChata Za Vodou - Staré Hamry - wellness

101 ocen

3M-026

maks. 15 osób

Chata Za Vodou - Staré Hamry - wellness

Staré Hamry 153, Staré Hamry map 8.2 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 15 osób
 • 7x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Luxusní horská chata s bazénem, finskou saunou a víøivkou.“

Pronájem chata Orlí hnízdo - MalenovicePronájem chata Orlí hnízdo - Malenovice

3M-007

maks. 8 osób

Pronájem chata Orlí hnízdo - Malenovice

Lubno 17, Lubno map 8.5 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 3x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Pronájem chata Orlí hnízdo s víøivkou a saunou - CHKO Beskydy“

Pronájem chata Vlèí doupì - Pstruží - wellnessPronájem chata Vlèí doupì - Pstruží - wellness

101 ocen

3M-008

maks. 8 osób

Pronájem chata Vlèí doupì - Pstruží - wellness

Pstruží 164, Pstruží map 12.9 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Pronájem chata Vlèí doupì s vlastním wellness - Pstruží, Beskydy“

Wellness chata Medvìdí skála - PstružíWellness chata Medvìdí skála - Pstruží

Silvestr je obsazený

3M-009

maks. 10 osób

Wellness chata Medvìdí skála - Pstruží

Pstruží 164, Pstruží map 13 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 5x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Pronájem chata Medvìdí skála s vlastním wellness - Pstruží, Beskydy“

Horská chata Tøeštík - Bílá - wellness BeskydyHorská chata Tøeštík - Bílá - wellness Beskydy

Silvestr je obsazený

3M-053

maks. 48 osób

Horská chata Tøeštík - Bílá - wellness Beskydy

Bílá 71, Bílá map 17 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 48 osób
 • 10x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská wellness chata Tøeštík s bazénem - obec Bílá - Beskydy.“

Horská chata pod Pustevnami - TrojanoviceHorská chata pod Pustevnami - Trojanovice

Silvestr je obsazený

3M-033

maks. 9 osób

Horská chata pod Pustevnami - Trojanovice

Trojanovice 169, Trojanovice map 19 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Trojanovice - chata s víøivkou, Pustevny, Frenštát pod Radhoštìm.“

Chata pod Pustevnami - Prostøední BeèvaChata pod Pustevnami - Prostøední Beèva

Silvestr je obsazený

3M-003

maks. 10 osób

Chata pod Pustevnami - Prostøední Beèva

Prostøední Beèva 522 map 19.2 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wygodny domek z basenem, saun¹ fiñsk¹ i jacuzzi - Beskidy“

Chata West Spazio - Prostøední BeèvaChata West Spazio - Prostøední Beèva

3M-002

maks. 8 osób

Chata West Spazio - Prostøední Beèva

Prostøední Beèva 45 map 19.2 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 4x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wygodny domek z w³asnym centrum odnowy biologicznej - Beskidy“

Chata Krásné chvíle - Horní Beèva - BeskydyChata Krásné chvíle - Horní Beèva - Beskydy

Silvestr je obsazený

3M-034

maks. 13 osób

Chata Krásné chvíle - Horní Beèva - Beskydy

Horní Beèva 121, Horní Beèva map 19.4 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 6x
 • 2x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Krásné chvíle - Horní Beèva - komfortní wellness chata s víøivkou.“

Pronájem Beskydská chalupa - TrojanovicePronájem Beskydská chalupa - Trojanovice

6.31 ocen

Silvestr je obsazený

3M-005

maks. 12 osób

Pronájem Beskydská chalupa - Trojanovice

Trojanovice 388, Trojanovice map 19.5 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Beskydská chalupa s vlastním rybníèkem - klidné místo v CHKO Beskydy“

Pronájem chata 623 - Prostøední BeèvaPronájem chata 623 - Prostøední Beèva

3M-012

maks. 4 osoby

Pronájem chata 623 - Prostøední Beèva

Prostøední Beèva 623 map 20.6 km odleg³oœæ od Pronájem chata Krásná - Visalaje - Beskydy Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 4 osoby
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata s altánkem a terasou - CHKO Moravskoslezské Beskydy“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...